اعضای هیئت مدیره

الهام ملک زاده، دکتری تاریخ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، رئیس هیئت مدیره
ندا رسولی، کارشناس ارشد تاریخ، کارشناس آرشیو ملی، نایب رئیس هیئت مدیره
حوریه سعیدی، کارشناس ارشد تاریخ، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، رئیس کمیته آموزش و پژوهش
آسیه آل احمد، کارشناس ارشد تاریخ، پژوهشگر تاریخ موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، رئیس کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی
حمیرا رنجبر عمرانی، کارشناس ارشد تاریخ، پژوهشگر تاریخ ، عضو هیئت مدیره و دبیر جلسات
مهتاب مردفرد، کارشناس ارشد تاریخ، کارمند، رئیس کمیته تشکیلات
اعظم سقطی، کارشناس ارشد تاریخ، مدیر عامل مؤسسه اجتماعی و فرهنگی سروش زندگی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار
مهتاب خدایاری، کارشناس ارشد تاریخ، معاونت متوسطه ۱ مجتمع صبا، بازرس اصلی
محبوبه شرفی، دکتری ایران اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرری، عضو علی البدل
مولود قاسمی، کارشناس ارشد تاریخ، کارمند دانشگاه فرهنگیان، عضو علی البدل
مریم صالح آبادی، کارشناس ارشد تاریخ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی، بازرس علی البدل