تاریخچه

انجمن زنان پژوهشگر تاریخ در سال ۱۳۷۸ توسط تعدادی از زنان فارغ التحصیل رشته تاریخ تاسیس شد و با تشکیل مجمع عمومی وانتخاب هیأت مدیره فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. طبق اساسنامه، اعضای انجمن باید فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تاریخ و بالاتر باشند.

 

هیات موسسان

اعضای هیات موسسان انجمن زنان پژوهشگر تاریخ به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشد:

محبوبه روفیگری- حوریه سعیدی- اعظم سقطی – فخرالسادات محتشمی پور

 

ساختار و تشکیلات

ارکان انجمن مرکب است از:

الف) مجمع عمومی اعضاء که هر سال یک نوبت تشکیل جلسه عادی می دهند.  انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)،  استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (بازرسان) و  تعیین خط مشی کلی انجمن از جمله وظایف مجمع عمومی می باشد.

ب) هیأت مدیره  (مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل)که توسط مجمع عمومی برای اداره انجمن انتخاب می شوند.

ج) بازرس

 

همچنین هیأت مدیره فعالیت های خود را در قالب شش کمیته آموزش، پژوهش، طرح و برنامه، ارتباطات، بین الملل ، تشکیلات و مالی انجام می دهد .

شعب و دفاتر انجمن نیز ضمن توجه به شرایط محلی و منطقه ای در چارچوب آئین نامه داخلی انجمن فعالیت دارند.