دکتر عزيز الله بيات

دکتر عزيز الله بيات در سال 1299ش. در شهرستان نهاوند به دنيا آمد. وی تحصيلات مقدماتي را در شهر نهاوند گذراند. کلاس هاي هفتم، هشتم و نهم را در شهر ملاير سپري کرد.ادامه تحصيلات متوسطه را در همدان گذرانده و موفق به اخذ ديپلم گرديد. ايشان تحصيلات دانشگاهي خود را در دانشسراي عالي تهران گذراند و مدرک کارشناسي اش را در سال 1323ش.گرفت. در سال 1332ش. به علت نزديك بودن كرمانشاه به نهاوند از طرف اداره فرهنگ جهت تدریس به کرمانشاه عزیمت نمود و به مدت 20 سال در اين شهر زندگي كرد.
وی با استفاده از بورس تحصيلي که به کارمندان تعلق داشت، عازم فرانسه گرديد و در سال 1348ش. موفق به اخذ مدرک دکتراي رشته تاريخ و جغرافيا از دانشگاه پل ساياته فرانسه شد.
دکتر بیات عضو هيأت علمي و استاد دانشگاه شهيد بهشتي از سال 1350ش.، رئيس اداره چهارم کارگزيني و رئيس اداره مطالعات و برنامه ها در آموزش و پرورش بود و در حال حاضر به تدريس دروس تاريخ تمدن اسلام و گاه شماري در دانشگاههاي شهيد بهشتي، دانشگاه الزهرا، دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا اشتغال دارد.
تألیفات دکتر بیات به شرح ذیل است:
– آثار باستاني کرمانشاه، از ظهور اسلام تا ديالمه
– تاريخ ايران از آغاز تا انقراض پهلوي با تجزيه و تحليل منابع و مأخذ
– تاريخ تطبيقي ايران(از سلسله ماد تا پهلوي) با تمام دنيا
– تاريخ مختصر ايران
– تاريخ منابع و ماخذ ايران
– تاریخ ایران
– تحرير و تحشيه تاريخ گيتي گشاي نامي
– جغرافيا براي دانشسراها و دبيرستان ها
– جغرافياي محلي کرمانشاه
– زمينه هاي پيشرفت و پيروزي ها و شکست هاي ايران
– نهاوند
– کتب درسي تاريخ براي دانشسراها و دبيرستان ها
– کليات جغرافياي طبيعي و تمدني ايران
– کليات گاه شماري در جهان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *