دکتر عطاءالله حسني

دکتر عطاءالله حسني در سال 1331ش. در شهرستان اراک به دنيا آمد. پس از خاتمه تحصيلات مقدماتي، دوره متوسطه را در دبيرستان دارالفنون تهران گذراند و موفق به اخذ ديپلم ادبي گرديد. در سال 1350ش. با قبولي در رشته تاريخ وارد دانشگاه شيراز شد و در سال 1354ش. موفق به اخذ مدرک کارشناسي گرديد. در سال 1364ش. مدرک فوق ليسانس تاريخ را از دانشگاه علامه طباطبايي اخذ کرد، سپس در سال 1366ش. موفق به گرفتن مدرک کارشناسي ارشد ادبيات فارسي از دانشگاه تهران گرديد و مدرک دکتراي تاريخ را در سال 1369ش. از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات اخذ نمود.
دکتر حسني عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي از سال 1379ش. تا کنون، مدير گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي طي دو دوره از سال 1380ش. تا 1383ش. و از سال 1386ش. تا کنون، عضو هيأت تحريريه مجله رشد تاريخ در سال 1367ش.، عضو هيأت تحريريه مجله تاريخ دانشگاه تهران و دانشگاه لرستان از سال 1385ش. تا کنون بوده است. همچنين عضو هيأت تحريريه مجله تاريخ اسلام طي سال هاي 1379ش. تا 1385ش.، رياست مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي از سال 1377ش. تا 1380ش. بود.
ايشان سال1364ش. در دانشگاه تربيت معلم به تدريس اشتغال داشت و از سال 1369ش. تا کنون نيز در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول به کار است. علاوه بر آن، طي سال هاي 2007 – 2006م. از اساتيد مدعو در دانشگاه مطالعات بين المللي شانگهايSISU بوده است.
سوابق کاري:
-رئيس مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي از 1377 ش. تا 1380ش.
– عضو هيأت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي از 1379 ش. تا كنون
– مدير گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي از 1380 ش. تا 1382ش.
– مدير گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي از 1386ش. تا كنون
سوابق علمي و پژوهشي:
– عضو هيأت تحريريه مجله رشد تاريخ از 1367ش. تا كنون
– عضو هيأت تحريريه مجله تاريخ اسلام از 1379ش. تا 1385ش.
– عضو هيأت تحريريه مجله تاريخ دانشگاه تهران
– عضو هيأت تحريريه مجله تاريخ دانشگاه لرستان از 1385ش. تا كنون
کتاب ها و کتابچه هاي منتشر شده:
– تاريخ معاصر جهان: هند، ژاپن ، چين، انگلستان، افريقاي جنوبي، مکزيک. تهران : دفتر تحقيقات و برنامه ريزي کتاب هاي درسي ويژه مراکز تربيت معلم، 1367ش.
– پيرامون آموزش هاي غير حضوري، تهران: انتشارات اداره کل آموزش هاي ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش ، 1367ش.
– دستمايه پژوهشگران، تهران: ضميمه درسنامه گروه علوم اجتماعي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي،1368 ش.
– بهار نامه . سرپرستي مدارس جمهوري اسلامي ايران در ترکيه، نوروز 1376ش.
– اسنادي از دانشگاه ملي ايران 1358 – 1338ش. تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1379ش.
– گفتگو: تأملاتي در علم تاريخ نگاري اسلامي، با همکاري: دکتر غلامحسين زرگري نژاد و دکتر هاشم آقاجري، به کوشش: حسن حضرتي، تهران: نقش جهان 1380ش.
– تاريخ فرهنگي ايل شاهسون بغدادي، تهران: انتشارات ايل شاهسون بغدادي، 1382ش.
ترجمه کتاب:
1- مطلع الاعتقاد في معرفه المبدا و المعاد – از ترکي استانبولي – تأليف: محمد بن سليمان فضولي، تهران: انتشارات بين المللي الهدي، 1379ش.
افزون بر آن، دکتر حسني مقالات مختلفي به زبان هاي فارسي و غير فارسي در مجلات علمي – پژوهشي به چاپ رسانده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *