دکتر اسماعيل حسن زاده

دکتر اسماعيل حسن زاده به سال 1348ش. در روستاي ارسي از توابع شهرستان مرند در استان آذربايجان شرقي متولد شد . تحصيلات 4 سال دوره ابتدايي را در مدرسه زادگاه خود گذراند و در پي مهاجرت خانواده به مرند ، کلاس پنجم را در دبستان نور اسلام به پايان رساند . دوره راهنمايي تا متوسطه را به ترتيب در مدرسه لقمان حکيم و دبيرستان شهيد حسن زاده مرند گذراند .
در سال 1367ش. در رشته تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي پذيرفته شد و در سال 1371ش. به دريافت مدرک کارشناسي نائل آمد . دوره كارشناسي ارشد  را در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي گذراند و در سال 1373ش. از پايان نامه خود با عنوان «روابط خارجي آق قويونلوها» دفاع كرد .
مقطع دكتري را در سال 1374ش. در دانشگاه شهيد بهشتي آغاز کرد و در سال 1380ش. از پايان نامه خود با عنوان «نقش فرهنگ سياسي نخبگان در خود كامگي شاهان از قرن چهارم تا ششم هـ . ق.» دفاع كرد و به اخذ درجه دکتري نائل آمد .
سوابق آموزشي
دکتر حسن زاده تدريس را از دبيرستان هاي تهران در سال 1371ش. آغاز کرد . با پذيرش در مقطع دکتري و در حين تحصيل به تدريس در دانشگاه آزاد واحد شبستر و مرند و نيز گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي اشتغال داشت . ايشان پس از خاتمه تحصيلات به عضويت هيأت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرا پذيرفته شد و هم اکنون در دوره تخصصي خود يعني قرون چهارم تا ششم تاريخ ايران مشغول به تدريس است .
سوابق پژوهشي
ايشان پژوهش را از همكاري با مركز اسناد انقلاب اسلامي آغاز كرد و مدتي مدير گروه تاريخ منطقه اي آن مركز بود . در حال حاضر  با پژوهشكده امام خميني همكاري دارد . همين امر سبب شد حوزه مطالعات وي به دو بخش تاريخ ميانه ايران و تاريخ معاصر از سال 1340ش. تا انقلاب اسلامي تقسيم شود. هم اكنون نيز مديريت داخلي مجله علمي – پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا را بر عهده دارد .  
تاليفات
1)كتاب ها :
– تاريخ تركمانان قراقويونلو و آق قويونلو در ايران – تهران ، سمت
– تاريخ مرند از مشروطه تا انقلاب اسلامي –  زير چاپ
– تحليلي بر پيدايش و تكوين حزب ملل اسلامي – زير چاپ
2) مقالات :
– تاثير انديشه هاي جويني و رشيدالدين در تاريخ نگاري آنها ، سمينار بررسي پيامدهاي يورش مغول در دانشگاه شهيد بهشتي ، 1376ش.
– هويت ايراني در تاريخ نگاري جويني و بيهقي – مطالعات ملي 1382ش.
– هويت ملي در تاريخ نگاري كسروي – مطالعات ملي 1381ش.   
– كسروي و مدرنيته – نامه پژوهش 1378ش.   
– مصلحت عمومي در انديشه سياسي رشيدالدين فضل الله همداني ، سمينار ربع رشيدي – دانشگاه تبريز 1385ش. 
– انديشه مشيت الهي در تاريخ نگاري جويني ، مجموعه دانش تاريخ و تاريخ نگاري اسلامي به اهتمام : حسن حضرتي
– روابط سياسي آق قويونلو ها و امير نشين قرامان – مجله دانشگاه سيستان و بلوچستان 1382ش.
3) مقالات زير چاپ
 – تاريخ نگري و تاريخ نگاري عماد الدين اصفهاني – مجله علمي – پژوهشي  علوم انساني دانشگاه الزهرا
 – ساختار وعملكرد سپاه غزنوي – مجله دانشگاه شهيد بهشتي
– رويكرد متفاوت به رفتار سياسي و عملكرد ابوالقاسم درگزيني  وزير سلجوقيان –  مجله فرهنگ پژوهشگاه علوم انساني
– اصلاحات و بي ثباتي سياسي در دوره سلجوقيان –  مجله علوم انساني دانشگاه اصفهان
علاوه بر آن ، مقالاتي نيز درباره انقلاب اسلامي تأليف کرده است و در حال حاضر نيز به  پژوهش در باره تاريخ نگري و تاريخ نگاري ايرانيان  در قرن چهارم تا هفتم و نقد تاريخي اشتغال دارد.
دکتر حسن زاده درباره تاريخ و نقد تاريخي معتقد است:
مطالعات و پژوهش هاي تاريخي بدون توجه جّدي به مقوله نقد و نقد تاريخي ميسر نخواهد شد . نقد تاريخي به دليل بهره مندي از شيوه هاي مختلف ، خواننده را به لايه هاي گوناگون متن رهنمون مي كند. اين لايه ها چنان در هم پيچيده شده است كه خواننده در نگاه سطحي تصور مي كند آنچه مورخ مي گويد ، همين است كه درقالب حروف ،كلمات و جملات آمده اند . اما مهم تر از آنها انديشه نهفته در لايه هاي مختلف متن است . اگرلايه ها و سطوح متون تاريخي را همچون متون فلسفي  به لايه هاي پيچيده شده پياز تشبيه كنيم بي راهه نرفته ايم . رشته اي كه مي تواند اين لايه هاي بافته شده را از هم جدا سازد ، نقد تاريخي است كه متاسفانه در كشور ما مهجور مانده است. پيش زمينه رونق نقد تاريخي ، نقد مطالعات و پژوهش هاي تاريخي است. براي مثال درك تاريخي محققاني كه مطالعات گسترده در باره جامعه شناسي تاريخي يا انديشه سياسي  دارند با كساني كه به رشته هاي ديگر تسلط چنداني ندارند متفاوت خواهد بود. زيرا عالمي که علاوه بر تاريخ به علوم ديگر نظير جامعه شناسي يا علوم سياسي مسلط است ، در باز کردن لايه ها و کشف سطوح مختلف وقايع تاريخي ، توفيق بيشتري خواهد يافت . 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *