تاريخ شفاهي مبارزات سياسي زنان مسلمان (1357ش.-1342ش.)

تاريخ شفاهي مبارزات سياسي زنان مسلمان (1357ش.-1342ش.)
تدوين: اعظم مرادحاصلي خامنه
اهميت نقش سياسي- مبارزاتي زنان ايراني در پيروزي انقلاب اسلامي از سويي و كمرنگ بودن اين نقش در نوشته‌ها و آثار منتشر شده در بعد از انقلاب و ضرورت جبران اين كاستي موجب شد تا تدوين يك اثر پژوهشي در راستاي شناساندن فعالیت ‌ها و مشاركت سياسي زنان در طي سال‌هاي منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي ، آغاز گردد. به همين منظور بخش تاريخ شفاهي مركز اسناد انقلاب اسلامي، يك طرح پژوهشي با عنوان «تاريخ شفاهي مبارزات سياسي زنان از سال 1340ش. تا 1357ش.» را براي تدوين انتخاب نمود. شيوه‌ كار بر مبناي تحقيق ميداني، كتابخانه‌اي و اسنادي قرار داده شد.
ضرورت تدوين اين اثر، بيشتر براي راه‌گشايي و تبليغ و تشويق براي انجام پژوهش‌هاي از اين دست و جلب اعتماد و اطمينان زنان جامعه، عاملي شد براي ادامه كار، منتها با يك شيوه‌ي ديگر ؛ به اين ترتيب كه از ميان گروه‌هاي متفاوت زنان فعال سياسي و مبارز، گروه زنان مسلمان و مذهبي را انتخاب نموديم.چون دسترسي به اين خانم‌ها به لحاظ زندگي در داخل كشور و اشتغال به كار آسان‌تر بود. آنها عمدتا در زمينه‌هاي كاري و شغلي جزو بانوان فعال جامعه هستند. دليل مهم‌تر ديگر اين که ما از ميان گروه‌هاي متفاوت، گروه زنان مذهبي را انتخاب نموديم، دسترسي به متن مصاحبه‌هاي اين خانم‌ها در مراكز پژوهشي و نشريات، به ويژه بخش خاطرات مركز اسناد انقلاب اسلامي و دفتر ادبيات انقلاب اسلامي بود كه متن مصاحبه‌هاي كاملي از بانواني كه در اين نوشته خاطرات آنها مورد استناد قرار گرفته داشتند.
اين کتاب مجموعاً در 340 صفحه و شامل پنج فصل است که دو فصل اول و دوم مدخل و بستر تاريخي پژوهش حاضر را تشکيل مي دهد و سه فصل بعد شامل خاطرات اين زنان از چگونگي ورود به جريانات سياسي، فعاليت ها و زنداني شدن آنها است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *