زندگی باید کرد

زندگی باید کرد
دکتر منصوره اتحادیه
ناشر: سیامک، 1375ش.
رمان های تاریخی در ادبیات جهان جایگاه خاصی دارند و به نظر برخی از محققان و صاحب نظران اثر گذاری آن در اذهان عمومی بیشتر و قوی تر از آثار تاریخی است. بسیاری از نکات ظریف تاریخی که به لحاظ شرایط زمان و مکان، امکان بروز و ظهور ندارند؛ در لابه لای رمان های تاریخی به زیبایی و غنای هر چه تمام تر بیان می شوند.
کتاب حاضر از آثار بدیع دکتر منصوره اتحادیه است که در قالب رمان ارائه شده است و حوادث ایران را از زمان تاجگذاری رضاشاه پهلوی تا فرار محمد رضاشاه از ایران در زمستان 1357ش. در بر دارد. این کتاب روایت گونه است و راوی علاوه بر گزارش اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از زبان شخصیت های داستان، زندگی خانواده ای مرفه و اشراف زاده و منصوب به متنفذان جامعه را حول محور سه شخصیت اصلی: عزت، زهرا و هما در سه بخش بیان می کند.
کتاب علاوه بر آنکه مناسبات خانوادگی، آداب و رسوم، مراسم سنتی، نوع معماری خانه ها و روز مرگی های مردم را در این دوران بیان می کند؛ بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی دوره پنجاه ساله را در کنار زندگی و دیالوگ های داستان نشان می دهد. حکومت رضاخان، معیشت مردم، وضع ولایات، اخبار و احوال مردم در شهرها و روستاها، اوضاع پایتخت ایران: تهران، اشغال تهران توسط قوای روس و انگلیس، نفوذ آلمان ها، استعفای اجباری رضاشاه و آمدن پسرش محمدرضا، قحطی، شیوع بیماری ها، جریانات کودتای 28 مرداد، سرکوب مردم توسط ساواک، مبارزات مردمی، گسترش اعتراضات و فراهم آمدن زمینه های انقلاب تا فرار شاه در دی ماه 1357ش. از موضوعات مطرح شده در این کتاب است.
به نظر می رسد که نویسنده قصد داشته است تا خاطراتی را در قالب این رمان جاودانه سازد و در عین آنکه آن را برای آیندگان به یادگار می گذارد؛ بخشی از تاریخ کشورمان را به تصویر بکشاند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *