حقوق زن از آغاز تا امروز

حقوق زن از آغاز تا امروز
ناي. بن سعدون
مترجم: گيتي خورسند
ناشر: کوير
در اين کتاب ناي بن سعدون کوشيده است تاريخ زندگي زنان از يونان و رم باستان تا زمان حاضر در اروپا، خاور دور، آمريکا، کانادا و بعضي کشورهاي آسيايي و آفريقايي را بررسي کند و از لابلاي افکار و عقايد گذشته و حال، فراگشت تحول و پيشرفت زنان در دسترسي به حقوق¬شان و نماياندن شخصيت انساني آنها را نشان دهد.
نويسنده که حقوق دان برجسته اي در اسپانيا است با تبحر چشمگيري در حقوق زنان در سطح بين المللي بدون تعصب و يا پيش داوري و نيز دور از تنگ نظري ايدئولوژيک به مسئله زنان پرداخته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *