زن در طول تاريخ

زن در طول تاريخ
فرشته کريمي
ناشر: نويد شيراز، 1385ش.
اين کتاب از 20 فصل تشکيل شده است. فصل هايي چون:
نقش فرهنگ و تمدن اسلامي در مقام زن
زن از نظر اديان و ملل متمدن
پادشاهان و زمامداران زن
زنان جنگاور
موقعيت سياسي و اجتماعي زنان در طول تاريخ
در اين کتاب هم از وضعيت زنان دوره باستان مطلع مي شويم و هم از زنان دوره اسلامي و حتي نقش زنان و پادشاهان اروپايي را نيز مي توانيم با مطالعه اين کتاب درک کنيم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *