دين هاي ايران باستان

دين هاي ايران باستان
دکتر مهري باقري
ناشر: قطره، 1387ش.
تاريخ و فرهنگ ايران باستان در طي قرون اخير مورد توجه و مطالعه فراوان پژوهشگران علوم انساني بوده است و به ويژه تحقيقات و تأليفات انجام گرفته در زمينه اديان، مراسم مذهبي و باورهاي ديني ايرانيان باستان در محافل و مراکز علمي عالم رواج و رونقي خاص داشته است. در اين کتاب سعي شده است تا آگاهي کلي در باره جهان بيني و مسائل مربوط به دين ها و مذاهب مهم ايران باستان از جمله: دوران پيش از زرتشت – کيش زرتشتي، آئين زرواني، دين مانوي، مذهب مزدکي و مهر پرستي ارائه شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *