آدم و حوا [اسطوره آفرینش] مشی و مشیانه [اسطوره آفرینش]جمشید و جمک [اسطوره نخستین شهریار هفت اقلیم]

آدم و حوا [اسطوره آفرینش]
مشی و مشیانه [اسطوره آفرینش]
جمشید و جمک [اسطوره نخستین شهریار هفت اقلیم]
محمد محمد علی
ناشر: کاروان / 86 – 87ش.
این سه کتاب در کنار سه گانه روز اول عشق را تشکیل می دهند که به قلم توانای محمد محمد علی تقریر شده است و انتشارات کاروان آن را به چاپ رسانیده است.
راویان قصه های 3 گانه روز اول عشق، زنانی هستند که در کنار مردان بزرگ می زیسته اند و تا کنون به چشم نیامده اند. چرا که در کنار هر مرد بزرگ و خداگونه، زنی می زیسته است در شأن و منزلت او، که خود عاشقی بی نظیر بوده است.
محمد محمد علی نویسنده این رمان پژوهشی در اولین قسمت از 3 گانه روز اول عشق، اسطوره آفرینش آدم و حوا را به شکلی جذاب به رشته تحریر درآورده است و در دومین قسمت از 3 گانه روز اول عشق، داستان آفرینش نخستین زن و مرد را در اسطورهای ایرانی باز می گوید. محمد علی در این اثر در کنار بازگویی اسطوره خلقت نوع بشر و رویارویی اهریمن و کیومرث، نخستین انسان و مرگ اندوهناک او در تنهایی و رستاخیز مشی و مشیانه از نطفه او، روایتی بسیار جذاب از کیهان شناسی و رویکرد ایرانیان به جهان و آفرینش ارائه می دهد.
او همچنین در سومین قست از 3 گانه روز اول عشق، از جمشید و خواهرش جمک سخن می گوید. جمشید پادشاه افسانه¬ای هند و ایرانی است او در میان هندیان مقام خدایی رسید که روان مردگان را پس از مرگ به آن جهان راهنمایی می کند و در ایران نیمه خدایی شد که برای نخستین بار تمامی سرزمین های جهان را متحد کرد و تمدن آریایی را گستراند. جمشید شاه در تفکر ملی ایرانیان جایگاهی ویژه دارد. در این زمان پژوهشی جمک، خواهر و همسر جمشید به روایت سرگذشت پر شکوه و در عین حال غمبار این شاه افسانه¬ای از آغاز تا سقوطش می پردازد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *