معرفی کتاب “جستاری بر تاریخ پزشکی در ایران باستان”

نویسنده فائزه توکلی

کتاب تاریخ پزشکی در ایران باستان حاصل طرح تحقیقی است که در سال ۱۳۹۰ برای مرکز طب سنتی انجام گرفت ودر اسفند ۱۳۹۵به چاپ رسیده است . کتاب دارای فصلهای متعدد است که از ابتدا با تحقیقی در باره واژه پزشکی و مکاتب پزشکی به سه مکتب پزشکی : مکتب مزدیسنا،مکتب اکباتان و مکتب جندی شاپوراشاره داشته وبا تکیه بر «مکتب مزدیسنا» که بیش از ۶۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح به رهبری زرتشت در شمال باختری ایران یعنی آذربایجان بنیاد گرفته است ، آمیزه های طب ایران در دوره باستان را قبل از طب بقراطی (۳۷۵-۴۶۰) دانسته است . در کتاب به سیر دانش پزشکی از دوره آریایی ها تا دوره ساسانی به صورت مجمل شرح داده شده است. دانش پزشکی باستان در مکتب و دانشکده‌ی پزشکی جندی شاپورکه از اشتراک علمی پنج کشور آن روز : یونانی، هندی، ایرانی، سریانی، اسکندرانی (مربوط به اسکندریه)بود آورده شده است . در بخشی از کتاب آمده است : ” اوستا مبتنی برآموزه‏های پزشکی و پیشگیری و بهداشت بوده است و بخش دینکرد اوستا، که در این کتاب به‏عنوان یکی از منابع اصلی آورده شده است، مبتنی بر تعالیم پیشگیری و ضد عفونی و بهداشت است. منابع مهمی که کتاب حاصل و چکیده آن تحقیقات برای نسل جوان امروزی می باشد عبارتند از: تاریخ پزشکی در ایران باستان مرحوم استاد دکتر محمود نجم‏آبادی که در دهۀ ۵۰-۴۰ تألیف شده است ، کتاب تاریخ پزشکی و دامپزشکی دکتر حسن تاج‏بخش که چاپ اوّل آن در دهۀ ۷۰ بود و همچنین کتاب تاریخ‏الحکمای ابن قفطی به زبان عربی و کتاب دینکرد اوستا . باز بینی و واکاوی دانش پزشکی و استخراج مبانی و منابع و راهکارهای آن در دنیای جدید در حفظ این میراث ارزشمند به لحاظ هویت علمی و ملی بسیار ارزشمند است، کتاب حاضر چکیده مختصری از تحقیقات حوزه پزشکی درایران باستان است که در جهان گسترده کنونی در خصوص سیر تحول دانش پزشکی در دوره باستان برای جوانان ایرانی می تواند در بازخوانی هویت تاریخی مفید باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *