سومین جلسه هیئت مدیره جدید با حضور خانم دکتر اتحادیه

 

۲۰۱۸۰۷۲۴_۱۱۵۹۵۷۲۰۱۸۰۷۲۴_۱۰۴۷۲۹۲۰۱۸۰۷۲۴_۱۰۳۶۵۹ ۲۰۱۸۰۷۲۴_۰۹۵۹۴۳

۲۰۱۸۰۷۲۴_۱۰۴۲۳۰

دومین جلسه  هیئت مدیره  جدید انجمن زنان پژوهشگر تاریخ با هماهنگی و محوریت برنامه های کمیته  آموزش و پژوهش در دفتر نشر تاریخ ایران و در حضور استاد و معلم و راهنما و مشوق انجمن سرکار خانم دکتر منصوره اتحادیه روز سه شنبه ٢ مرداد ماه ٩٧ با حضور اعضای هیئت مدیره و اعضای کمیته پژوهش برگزار گردید.  در ابتدای جلسه دکتر  الهام ملکزاده رئیس هیئت مدیره  گزارشی از آخرین مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره جدید و برنامه های کلی انجمن ارائه داد.

در ادامه حوریه سعیدی مسئول کمیته آموزش و پژوهش در مورد رسالت اولی و اصلی انجمن که پژوهش در مورد نقش زنان در ادوار و اقالیم مختلف ایران بوده مطالبی مطرح کرد. وی ضمن اشاره به تاثیراتی که فعالیت های انجمن در طول تقریبا دو دهه فعالیت خود بر تحقیقات و نیز پایان نامه های دانشجویی گذاشته آموزش و تشکیل کارگاه های مطالعاتی و روش شناسی را از برنامه های آتی انجمن مطرح کرد. رئوس کلی برنامه در قالب های ادامه سخنرانی های انجمن با ترتیب موضوعی، کارگاه ها و دوره های آموزشی با مشارکت مراکز علمی و فرهنگی، همایش دو سالانه انجمن که با تمرکز بر تاریخ محلی قابلیت این را دارد که هر سال و در منطقه ای از ایران بزرگ برگزار شده و مسائل همان منطقه را پوشش دهد.  ادامه جلسه با صحبت های راهنما و دلگرم کننده خانم دکتر اتحادیه و نیز تاکیدات و توصیه های فخرالسادات محتشمی پور و نیز برخی از نقطه نظرات مدعوین پی گرفته شد.  فضای صمیمانه ای که حضور در دفتر خانم دکتر اتحادیه که مثل همیشه با مهمان نوازی و محبت های ایشان توام بود و نیز حضور تمامی مدعوین در جلسه باعث دلگرمی و امید به ادامه حرکت های انجمن در جهت نزدیک شدن و تحقق خواست و هدف اصلی انجمن بنظر میرسد. یعنی واکاوی حضور فعال زنان در تمامی عرصه های حرکت های تاریخی.

https://t.me/zananepazhoheshgartarikh1396

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *