معرفی کتاب سیاست وحرمسرا

photo5843558338175020350
(زن در عصر قاجار)خسرو معتضد و نیلوفر کسری
سیاست و حرمسرا کتابی است در باب زندگی زن در عصر قاجار،این کتاب در دو بخش توسط خسرو معتضد و نیلوفر کسری نگاشته شده است و توسط انتشارات علمی در سال ۱۳۷۸ به چاپ رسیده است. کتاب حاوی توضیحات مبسوطی در باب زندگی زنان قدرتمند عصر قاجاردر حوزه نفوذ آنان در امور سیاسی است .قسمت اول کتاب که توسط خسرو معتضد نگاشته شده دوران آقا محمدخان و فتحعلی شاه قاجار را دربرمی‌گیرد و بیشتر حالت روایی و داستانی دارد که نویسنده در لابلای مباحث مربوط به نحوه‌ی زیستی،پوشاک ،آرایش، سبک و سیاق زندگی،سفر وکلیه روابط زنان اندرونی با شاه را توضیح داده است.
در این قسمت حوزه نفوذ و نحوه‌ی زیستی زنان علی‌الخصوص بانفوذ دربار شاهی مورد بحث قرار گرفته است.
قسمت دوم کتاب توسط نیلوفر کسریبه شکل و شیوه‌ای کاملاَ تحقیقی نگاشته شده و نویسنده با توجه به اطلاعات بدست آمده در منابع و نشریات آن دوران فضای درون حرمسرای شاهی،سیستم نظارتی،تقسیم بندی مشاغل و اختیارات زنان را مشخص کرده و سلسه مراتب قدرتی حاکم برآن محیط را بررسی می‌کند. وی همچنین به دیگر روابط زنان شاه و دیگر زنان اندرون و نحوهً نفوذ و تأثیرگذاری این زنان در امور سیاسی از طریق تحت تأثیر قراردادن شاه و یا ارتباط با رجال با نفوذ درباری را بیان کرده،به بررسی حوزه اختیارات آنان می‌پردازد. در کنار این امر به زندگی پاره‌ای اززنان متنفذ این دوران پرداختهبا بیان شکل و سیاق زندگی زنان عادی جامعه در خانواده، اقتصاد، فرهنگ و تحول نحوهً زیستی آنان در عصر مشروطه را از طریق انتشار نشریات،ایجاد انجمن‌ها ومدارس دخترانه نشان می‌دهد.
کتاب در۳۰۹چاپ شده و در انتهای آن عکس پاره‌ای اززنان مشهور ضمیمه گشته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *