اخبار سخنرانی آذر ماه

photo5800761153733897138

در ادامه برنامه های سخنرانی ماهانه در اندیشگاه کتابخانه ملی روز۱ آذر ماه ۱۳۹۶ سخنرانی با عنوان آسیب شناسی اثرات حوادث تاریخی اجتماعی معاصر بر زنان غرب کشور توسط دکتر محمد علی سلطانی برگزار می گردد.
محمد علی سلطانی در سال ۱۳۳۶ خورشیدی در شهر کرمانشاه به دنیا آمد. وی تحصیلات متوسطه را در کرمانشاه به پایان رساند. سلطانی در همان زمان تحصیل علوم اسلامی را نیز پی گرفت و نزد محمد طاهر هاشمی و سید محمد شیخ الاسلام (استاد دانشگاه تهران و شیخ الاسلام کردستان) به شاگردی در علوم اسلامی پرداخت.محمد علی سلطانی پس از آن برای تحصیلات دانشگاهی به تهران رفت و در آنجا به محضر استادان علوم اسلامی مانند کیوان سمیعی رسید و در همین ارتباط‌ ها عرفان و فلسفه اسلامی را تحصیل کرد. او تحصیلات خود را تا مقطع دکترا ادامه داد.سلطانی به پژوهش در زمینهٔ تاریخ و جغرافیای منطقهٔ جنوب کردستان ایران و به طور مشخص منطقهٔ کرمانشاه پرداخته است و در سال ۱۳۷۰ نتیجهٔ پژوهش و گردآوری‌های خود را در کتابی با عنوان «ج‍غ‍راف‍ی‍ای ت‍اری‍خ‍ی و ت‍اری‍خ م‍ف‍ص‍ل ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان (ب‍اخ‍ت‍ران)» در سه جلد به چاپ رساند. همچنین در زمینهٔ تاریخ معاصر کرمانشاه نیز به گردآوری اسناد و اطلاعات دست زده و در سال ۱۳۷۸ مجموعه‌ای را به نام «اح‍زاب س‍ی‍اس‍ی و ان‍ج‍م‍ن‌ه‍ای س‍ری در ک‍رم‍ان‍ش‍اه از ف‍رام‍وش‌خ‍ان‍ه ت‍ا خ‍ان‍ه س‍ی‍اه: دوره‌ه‍ای ۱–۵ ان‍ت‍خ‍اب‍ات م‍ج‍ل‍س ش‍ورای م‍ل‍ی و ف‍ری‍ادگ‍ران ب‍ر ن‍ظام دی‍ک‍ت‍ات‍وری از ک‍رم‍ان‍ش‍اه» در ۲ مجلد به چاپ رساند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *