مرحوم محسن جعفری مذهب

محسن جعفری مذهب

عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

ایشان متولد رشت: ۱ بهمن ۱۳۳۶/ ۲۱ ژانویه ۱۹۵۸
دکتر جعفری‌مذهب پس از مدت‌ها درگیر بودن با یک تومور بدخیم مغزی و معالجه مداوم، ۱۶مهر۱۳۹۶ در سن ۶۰سالگی بدرود حیات گفت.

کارشناسی تاریخ: دانشگاه تهران ۱۳۶۸
کارشناسی ارشد تاریخ: دانشگاه مشهد ۱۳۷۳
دکترای تاریخ: دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۵
تدریس و پایان نامه
مرکز آموزش عالی کتابداری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، دانشگاه امام خمینی، وزارت آموزش و پرورش
علایق پژوهشی
تاریخ ایران در دوره مغولان و تیموریان، آسیای مرکزی، اسناد فارسی، نسخه های خطی، نسخه شناسی، سکه شناسی
همکاری پژوهشی
با دائره المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه جهان اسلام، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، موسسه تاریخ معاصر ایران، صدا و سیما
همکاری نگارشی
با نشریات میراث جاویدان، آینه میراث، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، نامه بهارستان، فصلنامه کتاب، گنجینه اسناد، …
همایش ها
همایش بین المللی ایران و جنگ جهانی دوم، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، تهران، ۳/۷/۱۳۷۸، سخنران
همایش بین المللی روابط خاور میانه و آسیای مرکزی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، انجمن فرانسوی مطالعات آسیای مرکزی و انستیتو ابوریحان بیرونی ازبکستان، تاشکند: ۱۹۹۹، سخنران
همایش مقدماتی نسخه شناسی، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، تهران: ۱۳۷۹، سخنران
همایش ایران و دشت قپچاق، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، تهران ۱۳۸۳، سخنران
همایش فرهنگ و تمدن ایران عصر ایلخانی، تبریز، دانشگاه تبریز،۲۸/۲/۱۳۸۴، عضو هیئت علمی و سخنران
همایش حماسه فتح قشم و هرمز، ۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۳۸۴، بندر عباس، سخنران
همایش بین المللی آسیای مرکزی: گذشته، حال و آینده، دانشگاه تهران ۱۷ و ۱۷ اسفند ۱۳۸۴، سخنران
همایش سعدی شناسی، شیراز، ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶
پیش همایش عکس تاریخی ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ۲۴ بهمن ۱۳۸۶
همایش نسخه شناسی فارسی، وین، اتریش، ۱ – ۵ مهر ۱۳۸۷
همایش فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (ویژه ریاضیات و ستاره شناسی) تهران ۱۷ تا ۱۹ آذر ۸۸
جشنواره بین المللی راه ابریشم تهران ۱۹ دی ۸۸
گزیده آثار علمی
پایان نامه
پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ :
“ایران در آستانه یورش مغولان” دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۳، استاد راهنما: دکتر ابوالفضل نبئی، استاد مشاور: دکتر شیرین بیانی
پایان نامه دکترای تاریخ :
“استقرار تشیع در حکومت سربداران” دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۵، استاد راهنما: دکتر علی بیگدلی، استادان مشاور: دکتر شیرین بیانی، دکتر عطاءالله حسنی
هدایت پایان نامه
کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه الزهرا، مسیحیت در عصر مغولان، مریم حاجی اسماعیل شیرازی، ۱۳۸۳: استاد مشاور
کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه الزهرا، بودائیان در ایران عصر مغول، الهام محمدی کنجانی، ۱۳۸۶ : استاد مشاور
کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، نهاد آموزش در عصر ایلخانان، معصومه ملاحسنی: استاد مشاور
کارشناس ارشد تاریخ تمدن دانشکده الهیات، بررسی اوضاع مذهبی گیلان از قرن سوم تا هفتم هجری، زلیخا غفاری رودسری، ۱۳۸۹، استاد راهنما
کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه الزهرا، بازتاب تحولات سیاسی – فکری فاطمیان مصر بر مسکوکات تا پایان خلافت المستنصر بالله، خانم نجیبه عبدی، ۱۳۸۹، استاد مشاور
کارشناس ارشد باستانشناسی دانشگاه تهران، بررسی سکه های سلجوقی در کتابخانه و موزه ملی ملک، خانم قلی زاده، ۱۳۹۰- … ، استاد مشاور
کتاب
تاریخ شناسی محسن جعفری مذهب و دیگران، تهران: وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۸۵
مقالات
نگاهی به اسناد فراماسونری جعفر شریف امامی: مقدمات تشکیل و تعطیل لژ بزرگ ایران، تاریخ معاصر ایران، کتاب دوم، بهار ۱۳۶۹
نامه پیامبر به خسرو پرویز، وقف میراث جاویدان، شماره۴، زمستان ۱۳۷۲
اتسز ابن اوق، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج ۶ ، ۱۳۷۳
شبه خلیفه علوی: علاء الملک ترمذی، وقف میراث جاویدان، شماره ۵ ، بهار ۱۳۷۳
اتهام فراخوانی مغولان، وقف میراث جاویدان، شماره ۷، پاییز ۱۳۷۳
سکه ها، آیینه گذشته ها، تاریخ شناسی (کتاب درسی دوره پیش دانشگاهی) ۱۳۷۴
عضدالدوله دیلمی و روپیه هندی، آیینه پژوهش، شماره ۳۲، خرداد- تیر۱۳۷۴
معماری اسلامی چین در مسیر جاده های ابریشم، وقف میراث جاویدان، شماره ۱۷،
مشکل رو و پشت سکه های اسلامی، باستانشناسی و تاریخ، شماره ۲۱-۲۲
اطلس تاریخ اسلام، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۵، دی ۱۳۷۶
استر آبادی، میرزا مهدی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج ۸
دفاتر ثبت ایران در دفتر خاقانی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۱۱، شهریور ۱۳۷۷
آثار وقفی ترکیه، وقف میراث جاویدان، شماره ۲۲، تابستان ۱۳۷۷
کتاب مقدس سن لویی در اصفهان، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۱۳، آبان ۱۳۷۷
ویژگیهای بازرگانی خلیج فارس در پرتو یافته های نوین سکه شناسی، پیام بانک، شماره ۱۷۴- ۱۷۵ – ۱۷۸- ۱۷۹- ۱۸۰ – ۱۸۱- ۱۸۲، شهریور – آذر ۱۳۷۷
بازرگانان هندی و سقوط صفویه، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۱۷، اسفند۱۳۷۷
اسلام در تبت بام دنیا، وقف میراث جاویدان، شماره ۲۳- ۲۴، پاییز – زمستان ۱۳۷۷
قرآن در چین، ترجمان وحی، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۷
گیلان بروایت پدرو تیشیرا، فرهنگ گیلان، شماره ۱، زمستان ۱۳۷۷
چاپخانه داران مسلمان در آسیای میانه دوره تزاری، مطالعات آسیای میانه و قفقاز، شماره ۲۵، بهار۱۳۷۸
فهرست مشترک نشریات فارسی در کتابخانه های بریتانیا، رسانه، س۱۰، شماره ۱، بهار ۱۳۷۸
تاریخ جنبشها و تکاپو های فراماسونگری، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۲۲، مرداد ۱۳۷۸
فهرست مشترک نشریات فارسی، عربی، آذربایجانی، و ترکی عثمانی در کتابخانه های جمهوری آذربایجان، رسانه، س۱۰، شماره ۳، پاییز ۱۳۷۸
میرزا شاهرخ و عصر او، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۲۸، بهمن
ایرانیان در تبت، پیمان، شماره ۹ -۱۰، پاییز – زمستان ۱۳۷۸
افندی، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج ۹، ۱۳۷۹
اکنجی، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج ۹، ۱۳۷۹
جهان نما: سیر تاریخی اطلس، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۳۰، فروردین ۱۳۷۹
علل اقتصادی جدایی ایران و توران، تاریخ روابط خارجی، شماره ۲، بهار ۹۸
گورنبشته های شیبانیان، نشر دانش، س ۱ شماره ۱، بهار ۱۳۷۹
نخستین فرمان فارسی ایلخانان، وقف میراث جاویدان، شماره ۲۹، بهار ۱۳۷۹
صوفیان شوروی، جهان کتاب، شماره ۱۰۳- ۱۰۴، تیر ۱۳۷۹
به یاسا رسیدگان در عصر ایلخانی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۳۳، تیر ۱۳۷۹
پایزه، دانشنامه جهان اسلام، ج ۵، پاییز۱۳۷۹
بخش ایران از : سفرنامه لودوویکو وارتما، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۳۷- ۳۸، آبان و آذر ۱۳۷۹
گنجینه مهر های استوانه ای دای سوکه کاواتا ، موزه ها، شماره ۲۵، پاییز۱۳۷۹
فتح ارمنستان بدست اردوی مغول، پیمان، شماره ۱۵- ۱۶- ۱۷، بهار – تابستان – پاییز ۱۳۷۹
بایسته ها، نامه بهارستان، شماره ۲، پاییز – زمستان ۱۳۷۹
اندخوی، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۱۰،۱۳۸۰
انوری، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۱۰، ۱۳۸۰
سفر به گیلان در آستانه جنگ جهانی اول، فرهنگ گیلان، شماره ۹ -۱۰، بهار – تابستان ۱۳۸۰
عربستان در منابع چینی، وقف میراث جاویدان، شماره ۳۳ – ۳۴، بهار – تابستان ۱۳۸۰
جدیدی گری در آسیای میانه، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۴۸، مهر ۱۳۸۰
ناوگان گمشده قوبیلای خان، موزه ها، شماره ۲۸، تابستان – پاییز ۱۳۸۰
نشریات آسیای میانه پیش از دولت سوسیالیستی، رسانه، س ۱۲، شماره۳، پاییز۱۳۸۰
سند شناسی اردوی زرین، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۵۱ – ۵۲، دی – بهمن ۱۳۸۰
سالهای بحران در بخارا، جهان کتاب، شماره ۱۳۹- ۱۴۰، بهمن ۱۳۸۰
یادداشتی درباره عبارت کاغذ شرقی، نامه بهارستان، شماره ۴، پاییز- زمستان ۱۳۸۰
بحرانهای پیش رو در آسیای میانه، جهان کتاب، شماره ۱۴۵- ۱۴۶، اردیبهشت ۱۳۸۱
استعفای قیصر و تعطیلی کتابخانه ملی آلمان، خبرنامه انجمن کتابداری، س ۱، شماره ۲، اردیبهشت۱۳۸۱
امپراتوری مغول در ایران، رشد آموزش تاریخ، س۳، شماره ۹، بهار ۱۳۸۱
مطالعات مغول شناسی در ژاپن، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۵۶ و ۵۷، خرداد و تیر ۱۳۸۱
کوچ روان و یکجا نشینان، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۵۸- ۵۹، مرداد – شهریور ۱۳۸۱
یادی از صحافان ماوراءالنهر، نامه بهارستان، شماره ۵، بهار- تابستان۱۳۸۱
شاگردان آن بنای اصفهانی، موزه ها، شماره ۳۱، تابستان ۱۳۸۱
تاریخ سیاسی و نظامی سلجوقیان، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۶۰، مهر ۱۳۸۱
تاریخچه پول کاغذی در شرق، رشد آموزش تاریخ، شماره ۱۰، پاییز ۱۳۸۱
اطلس، دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی، ج ۱، زمستان ۱۳۸۱
سفرنامه میکله ممبره، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۶۶ – ۶۷، فروردین – اردیبهشت ۱۳۸۲
مدارس دوره عثمانی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا (ویژه نامه صفویه)، ش ۶۸ – ۶۹، خرداد – تیر ۱۳۸۲
گرجستانات در اسناد عثمانی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا (ویژه نامه صفویه)، شماره ۷۰ – ۷۱، مرداد – شهریور۱۳۸۲
اوضاع اقتصادی رشت در آخرین سالهای حکومت ناصرالدین شاه، فرهنگ گیلان، شماره ۱۷و ۱۸، بهار و تابستان۱۳۸۲
عکسهای تاریخی ماوراءالنهر، موزه ها، شماره ۳۵، تابستان ۱۳۸۲
خزران: در سایه روشن تاریخ، جهان کتاب، شماره ۱۷۵، آبان ۱۳۸۲
تاریخ نشری، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۷۵ – ۷۶، دی و بهمن ۱۳۸۲
سفرهای علمی ابن عساکر در ایران، تاریخ اسلام، شماره ۱۵، پاییز ۱۳۸۲
صحافی چینی (یافته های دون هوانگ در ترکستان شرقی)، نامه بهارستان، شماره ۷ و ۸ ، بهار تا زمستان ۱۳۸۲
قیمت گذاری نسخه های خطی، نامه بهارستان، شماره ۷ و ۸، بهار تا زمستان ۱۳۸۲
اصطلاحات معماری در بوسنی، وقف، میراث جاویدان، شماره ۴۳ و ۴۴، پاییز و زمستان ۱۳۸۲
شهبندری عثمانی در رشت، فرهنگ گیلان، شماره ۱۹ و ،۲۰ ، پاییز و زمستان ۱۳۸۲
کهن ترین اشاره درباره فراماسونری در ایران، رشد آموزش تاریخ، س ۵، شماره ۱۴ زمستان ۱۳۸۲
بحران دهه نود در نسخه های خطی، آینه میراث، شماره ۲۳، زمستان ۱۳۸۲
سفرنامه ای کهن از یهودیان شرق: سفرنامه بنیامین تودلایی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۷۷ – ۷۸ ، اسفند ۸۲ – فروردین ۸۳
بازی بزرگ: روسیه و انگلستان در آسیای مرکزی، جهان کتاب، شماره۱۸۱ اردیبهشت ۱۳۸۳
داستان روشنفکری در ماوراءالنهر ، جهان کتاب شماره ۱۸۲ خرداد ۱۳۸۳
دایه گزینی به گزارش یادداشتهای کناره کتاب، فصلنامه فرهنگ مردم، شماره ۷ و ۸، بهار ۱۳۸۳
کاشغر: دروازه غربی چین، بخارا شماره ۳۶ ، تیر ۱۳۸۳
رستم دستانم آرزوست، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۸۱ – ۸۳ ، تیر – شهریور ۱۳۸۳
بر زوال ملک مستعصم، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۸۱-۸۳ تیر – شهریور ۱۳۸۳
کتابخانه میر معزالدین قزوینی آیینه میراث شماره ۲۵ تابستان ۱۳۸۳
پارچه های دو هزار ساله ایرانی موزه ها شماره ۳۹ تابستان ۱۳۸۳
در ایران و بخارا ، جهان کتاب شماره ۱۸۶ مهر ۱۳۸۳
تاریخ اوروچ بیک کتاب ماه تاریخ و جغرافیا شماره ۸۴ مهر۱۳۸۳
ترکستان شرقی در رقابت روسیه، انگلستان، چین و عثمانی، جهان کتاب، شماره ۱۸۷ ، آبان ۱۳۸۳
مخطوط بعد مطبوع آیینه میراث، شماره ۲۶، پاییز ۱۳۸۳
معجم الادبا، جهان کتاب، شماره ۱۸۹ دی ۱۳۸۳
امیدوار به شفاعت بی بی مریم: پر رافائل دومان کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره۸۸ – ۸۹ ، بهمن و اسفند ۱۳۸۳
سالیابی نسخه های بدون تاریخ بر اساس واترمارک نامه بهارستان، شماره ۹ و ۱۰، بهار تا زمستان ۱۳۸۳
نسخه های آزمایشگاهی نامه بهارستان شماره ۹ و ۱۰ ، بهار تا زمستان ۱۳۸۳
تازه قانون : ترجمه “موعظه سرکوه” از انجیل متی فرهنگ گیلان، ش ۲۳ و ۲۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۳
فهرست نویسی : تنها یکبار، آیینه میراث، شماره ۲۷، زمستان ۸۳
اقیانوس هند، دریاچه پرتغالی پژوهشنامه خلیج فارس شماره ۱، ضمیمه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۸۲، اردیبهشت ۱۳۸۴
واپسین ایلخان، خلاصه مقالات همایش فرهنگ و تمدن ایران عصر ایلخانی، تبریز اردیبهشت ۱۳۸۴
از لابلای یادداشتها کتاب ماه کلیات شماره۸۹ اردیبشت ۱۳۸۴
منابع ارمنی یورش مغولان، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش ۹۴ و ۹۵ ، مرداد و شهریور
ایرانیان و ترکان، جهان کتاب، شماره، ۱۹۷شهریور ۱۳۸۴
از حضرت عبدالعظیم تا نیاوران، یادنامه آقای اشکوری، پیام بهارستان ش ۵۴ آذر ۱۳۸۴
آذربایجان در دوره مغولان، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ش ۹۶ آذر ۱۳۸۴
یوسف و زلیخای نامدار : ترجمه ای مستعار از تورات، نامه انجمن، ش ۱۹، پاییز ۱۳۸۴
ذیل مجمع الانساب شبانکاره ای آیینه میراث شماره ۳۰ و۳۱ پاییز و زمستان ۱۳۸۴
سفرها و سفرنامه های برادران شرلی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش ۹۹-۱۰۰، دی و بهمن ۱۳۸۴
مناسبات ایران و عثمانی در سال های پایانی حکومت صفوی کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » اسفند ۱۳۸۴ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵ – شماره ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳
مهرهای مالکیت، آینه میراث، بهار ۱۳۸۵
درباره “هزار سال بزی”، نامه فرهنگستان، شماره ۲۹، بهار ۱۳۸۵
میرزاحسن عکاسباشی، کازرونیه (دفتر دوم) تهران: نشر کازرونیه ۱۳۸۵
منابع ابن خلدون برای تاریخ مغول و تاتار، آینه میراث، ش ۳۶و ۳۷، بهار و تابستان ۱۳۸۵
علویان طبرستان ، دیلمان و گیلان معارف ش ۶۴ و ۶۵ ، فروردین – آبان
وام واژه های فارسی در مغولی یادنامه دکتر نوایی، تهران: نشر نوگل
عصر انقلاب در ماوراءالنهر جهان کتاب ، ش ۲۱۲ و ۲۱۳ آذر و دی
بیان النجوم آینه میراث، ش ۳۳ و ۳۴، تابستان و پاییز ۱۳۸۵
نسخه های خطی میروند، ما هنوز در خوابیم: بررسی فراهم آوری نسخه های خطی در گفت وگو با دکتر محسن جعفری مذهب، آینده نو، شنبه ۵ اسفند ۱۳۸۵، سال اول شماره۱۴۷
عدل ختایی، نامه انجمن سال هفتم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۸۵
چاو، دانشنامه جهان اسلام، جلد ۱۱، ۱۳۸۶
مناسبات ایران و عثمانی در سالهای پایانی حکومت صفوی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش ۱۰۱ تا ۱۰۳، اسفند ۱۳۸۵ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶
یکشاهی کور، گیله وا، ش ۹۴ ، اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۶
قند پارسی در دیار روم، جهان کتاب، ش ۲۱۶ و ۲۱۷، اردیبهشت – خرداد ۱۳۸۶
انجامه های ارمنی سده های سیزدهم و چهاردهم میلادی/هفتم و هشتم هجری، پیمان، ش ۳۹، بهار ۱۳۸۶
پول کاغذی در دوره مغولان چین، خانم لو هوا و محسن جعفری مذهب، فصلنامه بررسی های نوین تاریخی، سال سوم، شماره ۳ ، بهار ۱۳۸۶
تبانی نامه، گنجینه اسناد بهار ۱۳۸۶
منابع ابن خلدون برای تاریخ مغول و تاتار، آینه میراث، ش ۳۶ و ۳۷، بهار و تابستان ۱۳۸۶
جهان نسخه های خطی فارسی فصلنامه کتاب، ش ۷۰، تابستان ۱۳۸۶
سه رساله درباره ته نقش (واترمارک/ فیلیگران)، گنجینه اسناد، ش ۶۶، تابستان ۱۳۸۶
گنجینه سماکو: یادداشتی قدیمی گزارش میراث آذر و دی ۱۳۸۶
تاشکند جهان کتاب دی و اسفند ۱۳۸۶
اختصارات در نسخه های خطی گزارش میراث ش ۱۷ و ۱۸ ، بهمن و اسفند
بررسی دلایل ارتباط نداشتن جدیدیان ماوراءالنهر با مشروطه خواهان ایران ایران و مطالعات منطقه ای: آسیای مرکزی (مجموعه مقالات همایش)، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۶
سعدی در خندق طرابلس دانشنامه فارس ۲۱/۲/۱۳۸۷
نتیجه گیریهای عرفی و عقلی در تاریخ، مزدک نامه، ۱۳۸۷
سکه شناسی و تصحیح متون آیینه میراث ش ۴۲، پاییز ۱۳۸۷
پژوهش های تاریخی ترکی‌ـ ‌ایرانی سده‌های میانی، گزارش میراث، شماره بیست و هفت و بیست و هشت، آذر و دی ۱۳۸۷
کتابیه: سفرنامه کتابی وین، فصلنامه کتاب، شماره ۷۶ ، زمستان ۸۷
سکه های اسلامی در انگلستان سده سیزدهم (هفتم هجری) مزدک نامه، جلد ۲، تیر ۱۳۸۸
سالهای بدون صدراعظم، گنجینه اسناد شماره ۷۴ ، تابستان ۱۳۸۸
صفات کاینات نامه بهارستان، سال۱۰ (۱۳۸۸)، دفتر ۱۵
آرشیوها و کتابخانه های ازبکستان، مزدکنامه جلد ۳، تیر ۱۳۸۹
تاریخ انسانی تولیدات علمی انشاء و نویسندگی شماره ۵، ۱۳۸۹
جامع التواریخ (تاریخ سلاطین خوارزم) گزارش میراث شماره ۳۹ خرداد و تیر ۱۳۸۹
دریای گیلان، مازندران، و تبرستان گیله وا دی – اسفند ۱۳۸۹
ابن بطوطه و سربداران آفرین نامه دکتر ریاحی، بنیاد دکتر محمود افشار ۱۳۸۹
اقیانوس هند، دریاچه پرتغالی پژوهشنامه خلیج فارس شماره ۱و ۲ ،۱۳۹۰
چکیده های خلیج فارس، پژوهشنامه خلیج فارس شماره ۱و ۲ ،۱۳۹۰
ویژگیهای بازرگانی خلیج فارس پژوهشنامه خلیج فارس شماره ۱و ۲ ،۱۳۹۰»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *