زن در تاریخ محلی خوزستان

اطلاعیه

انجمن زنان پژوهشگر تاریخ با همکاری دانشگاه چمران اهواز برگزار می کند

موضوع
همایش زن در تاریخ محلی خوزستان

زمان
۷ اسفند ماه ۱۳۹۵

محور های همایش:
مباحث نظری و روش شناسی مرتبط با تاریخ محلی و تاریخ زنان
زنان در تاریخ نگاری خوزستان
جایگاه و نقش سیاسی زنان
زن و اقتصاد در خوزستان
جایگاه و کارکرد های اجتماعی- فرهنگی زنان
دین و اسطوره

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *