Category Archives: زن در گذر تاریخ

 • بدری تندری در گذر سال های دور

  زندگی زنان جامعه ایرانی ( بانو بدری تندری ) روزی آرمان زنان، نمایندگی در مجلس بود. *اکرم سادات حسینی- خبرنگار * آرمان و آرزوی نویسنده کتاب مقام زن در جهان، یافتن جایگاه نمایندگی زنان در بهارستان بود. آری اتفاق‌ھای جامعه معاصر، اھداف و آرزوی جامعه زنان در گذشته بوده است ...

 • بانوی غزل

  سیمین خلیلی معروف به سیمین بهبهانی نویسنده وغزل‌ سرای معاصر ایرانی و از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران به شمار می آید. وی فرزند عباس خلیلی، شاعر و نویسنده و مدیر روزنامه اقدام بود . حاج میرزا حسین حاج میرزا خلیل مشهور به میرزا حسین خلیلی تهرانی از رهبران مشروطه، عموی ...

 • حکمرانان زن در تاریخ ایران

    *فائزه توکلی* خاتون بخارا با تسامح و گفتگو سی سال بر بخارا حکمرانی کرد. علی‌رغم تمامی داستان پردازی‌های ناموسی که جامعه مردانه به وی نسبت داده بودند… پیشینه پادشاهی و فرمانروایی زنان در ایران به دوران پیش از اسلام باز می‌گردد. پادشاهی زنانی چون پوراندخت و آذرمیدخت دختران خسرو پرویز ساسانی که بر اریکه تخت ...

 • ترکان خاتون پادشاه خیر خواه

  *فائزه توکلی ترکان خاتون چهارمین پادشاه دولت قتلق منطقه کرمان می‌باشد. وی از سال ۶۵۵ ق/ تا ۱۲ سال بعد یعنی ۶۶۷ ق وی در کرمان با درایت و خیرخواهی تمام اوضاع این منطقه را سروسامان داد. دولت قتلق از تابعین چنگیزخان بود و براق حاجب از حاکمان دست نشانده ...

 • شجرالدور ملکه صلح« دومین پادشاه زن مسلمان در کشورهای اسلامی »

  فائزه توکلی* شجر‌الدر حلقه واسطه انتقال حکومت از ایوبیان به ممالک مصر بود.ملک صالح نجم‌الدین ایوب همسر وی از پادشاهان ایوبی بود که در کشور اسلامی مصر به حکومت رسید .ملک صالح فرزند ملک‌الکامل ازپنجمین سلسله ایوبی بود که در جریان سفر پدر به سوریه برای نبرد با صلیبیون به ...

 • رضیه سلطان «اولین پادشاه زن مسلمان در دنیای اسلام»

  فائزه توکلی مقدمه مسلمانان نخستین بار در سال (۹۲ هجری قمری / ۷۱۲ میلادی) به سرکردگی محمدبن قاسم ثقفی بخشی از دره سند را تا ملتان اشغال کردند ولی این پیشروی جزئی و محلی بود.ورود مسلمانان در دوره غزنویان از سال (۳۷۰ هجری قمری ۹۹۱ میلادی) به بعد آغاز می‌شود ...

 • “رابعه مظهر عشق صوفیانه “

  «تاج الرجال» رابعه عدویه (۱۸۰ ـ ۱۸۵ ق) عارف و شاعر که به وی رابعه بصری نیز می‌گفتند. رابعه دختر اسمعیل عدوی قیسی از آل عتیک بود. رابعه به سبب آنکه در حقایق و عرفان و کشف و شهودیه به مقام بلندی رسید و در کمالات انسانی و فضایل نفسانی ...

 • «حره ختلی» بانوی سیاستمدار دوره غزنوی

  فائزه توکلی* استقرار غزنویان در مشرق ایران و ورود ترکان به عرصه ایران زمین، زمینه اختلاط آنان را با عناصر بومی ایران فراهم کرد. در دوران حاکمیت خاندان غزنوی نقش زنان به صورت غیر مستقیم و در خلال اقدامات سیاسی، مانند مساله جانشینی سلاطین، سیاست نزدیکی با دول همجوار، عقد ...

 • سـتاره فرمانفرمائیان

  آسیه آل احمد ستـّاره فرمانفرمائیان فرزند پانزدهم عبدالحسین میرزا فرمانفرما از همسر سومش معصومه خانم بود. ۱ او در شیراز متولد و در تهران بزرگ شد. از تاریخ دقیق تولد او اطلاعی دردست نیست ولی از لابه‌لای خاطراتش می‌توان چنین استنباط کرد که در زمستان ۱۲۹۹ش متولد شده است، زیرا ...

 • قدم خیر؛ شیرزنی ازطایفه قلاوند

  نام شیرزنی از طایفه قلاوند یکی از شاخه‌های مهم ایل دریکوند در منطقه بالاگریوه استان لرستان است. (در بخش الوار گرمسیری ساکن در جنوب و جنوب غربی لرستان) یکی از مردان این ایل به نام «بزرگ» که در حدود ۱۲۰ سال پیش زندگی می‌کرد. از میان فرزندان بزرگ، «قنی» (قندی) ...