Category Archives: ایران باستان

  • زن در اساطير ايران

    آزيتا يوسفي واژه اسطوره در زبان فارسي واژه اي بر گرفته از زبان عربي است «الاسطوره» و «الاسطيره» در زبان عربي ، به معناي روايت و حديثي است که اصلي ندارد. در واقع اسظوره کلمه اي معرب است که از واژه يوناني هيستور يا به معني «جستجو ، آگاهي و داستان» ...

  • سير تدريجي خانواده ايراني در دوران باستان

    دکتر طوبي فاضلي پور اقوام آريايي به هنگام مهاجرت به فلات ايران متشكل از تيره هايي بودند كه پس از چندي قبيله را شكل دادند . اين روند ، سلسله مراتبي هرمي شكل بوجود آورد كه هسته اوليه آن را خانواده تشكيل مي داد . در خانواده ابتدايي پدر نقش بسيار ...

  • زن در ارداويراف نامه

    سیما سلطانی کتاب پهلوي ارداويراف نامه شرح سفر ويراف (ويراز) پارسا، روحاني عصر ساساني (احتمالا عهد خسرو انوشيروان) به جهان ديگر است. در متن کتاب آمده است که در اين زمان در ايمان مردمان گمان رخنه کرده بود و از اين جهت دين مردان اندوهمند بودند و به دنبال چاره. پس ...