Category Archives: مقالات

 • رأی زنان در دوره نخست وزیری دکتر مصدق

  *حمیرا رنجبر عمرانی، پژوهشگر تاریخ* مصدق و حق رأی زنان انقلاب مشروطه آمیزه ای از فداکاری های زنان و مردان ایرانی بود که سرلوحه خویش را آزادی مام وطن قرار داده بودند و نتیجه آن تشکیل مجلس قانون گذاری شد. اولین دوره مجلس شورای ملی بعد از به ثمر رسیدن ...

 • مشارکت زنان در تحولات سیاسی انقلاب مشروطیت(بخش دوّم)

    *نیلوفر کسری*   با وقوع انقلاب مشروطه، زنان ایرانی که تا آن هنگام در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی حضوری نداشتند، هم‌پای مردان از هدف‌های عمومی انقلاب پشتیبانی کردند و لباس رزم بر تن کردند و با جسارت خواستار حقوق حقه ایرانیان گشتند. آنان در عین حال تلاش نمودند تا ...

 • مشارکت زنان در تحولات سیاسی انقلاب مشروطیت(بخش اول)

    *نیلوفر کسری*   در تاریخ معاصر ایران، ورود زنان به صحنه سیاسی از جلوه‌های مدرنیته و دگرگونی ساختار سیاسی بود. تا پیش از این تاریخ، زنان بنا به اصول مورد قبول جامعه به فعالیت در زمینه‌های مختلف می‌پرداختند و به شکل غیرمستقیم از طریق نفوذ سیاسی در حوادث و ...

 • اشتباه تاریخی

  *نویسنده:آزیتا لقائی* اشتباه تاریخی نقطه جوش مشروطه در دو مرحله بود: مرحله اول، مهاجرت صغری که روحانیون و مردم به صحن حضرت عبدالعظیم(ع) رفتند و متحصن شدند و حاصل این تحصن، صدور فرمان تأسیس عدالتخانه بود؛ فرمانی که اجراء نشد و روحانیون و مردم در اعتراض به اجراء نشدن آن ...

 • علت مرگ در جنگ جهانی اول؛ گرسنگی یا بیماری

  برگزاری کتاب ایران(ایبنا)- الهام ملک‌زاده، (پژوهشگر تاریخ و عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی): ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، وضعیت ژئوپلتیک منحصر به فردی دارد که این وضع، ایران را به کشوری غیر منزوی و بین المللی تبدیل کرده است و باعث شده که همواره ...

 • فعالین زن در دورهْ قاجار

  نویسنده: فائزه توکلی جنبش مشروطه ایران، جنبش ضداستبدادی و نوخواهی علیه سنت گرایی بود. در این جنبش زنان همدوش و همراه مردان بودند. نقش زنان ایرانی در تحولات اجتماعی، مبارزات و شورش ها به عنوان نیمی از پیکره اجتماع همواره نمود بارزی در تاریخ معاصر کشورمان داشته است. در ذیل ...

 • دویست و پنجاه ‌سال تکاپو

  *فائزه توکلی* از آغاز اولین موج جنبش اجتماعی زنان که با شعار «تساوی و برابری زن و مرد در همه شئون اجتماعی» و طرح آن در اعلامیه حقوق بشر فرانسه در ‌سال ١٧٨٩به تصویب رسید، بیش از ٢۵٠ ‌سال می‌گذرد. اما همچنان تبعیض‌های جنسیتی زنان در جهان در کشورهای توسعه‌یافته ...

 • گذری تاریخی برحاکمیت زنان فرمانروا در ایران و برخی کشورهای اسلامی

  پیشینه حاکمیت زنان در سطوح پادشاهی و فرمانروایی در ایران به دوران پیش از اسلام بر می‌گردد. پادشاهی زنانی چون پوراندخت و آذرمیدخت دختران خسرو پرویز ساسانی که مدت کوتاهی بر اریکه تخت شاهی تکیه زدندو شرح کوتاهی ازآن در تاریخ ایران پیش از اسلام آمده است .بعد از ورود ...

 • واکاوی تطبیقی مدلهای حاکمیت زنان در دنیای اسلام از قرن (هجری ۱۲ ـ ۴)

  فائزه توکلی* چکیده حاکمیت زنان در کشورهای مسلمان ایران، هند، مصر و عراق طی قرنهای چهارم تا دوازدهم هجری قمری، نمونه‌ بارزی از حاکمیت قدرت و مدیریت زنان در سطوح بالای حکومت می‌باشد. بازنگری در چگونگی مشارکت زنان در قدرت سیاسی و ارائه مدلهایی که با توجه به شرایط حاکمیت ...

 • گذر زن از گدار تاریخ باستانی پاریزی

  فائزه توکلی درگستره تاریخ ایران زمین، انسانهای فرهیخته در ثبت تاریخ این مرز و بوم عمری تلاش بی وقفه نمودند .مرحوم استاد با ستانی پاریزی عصری را در تاریخنگاری رقم زد که می توان به جرأت گفت اگر ایشان بدنیا نیامده بودند تاریخنگاری معاصر الکن می بود. کتابهای متعدد استاد ...